M35 - Otvorená hviezdokopa s NGC 2158

Digitálnou zrkadlovkou

Exponované:

Dňa 9. 2. 2008, v čase od 22:06 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 4x5 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Kombinácia záberov pomocou programu RegiStax, výrez, zmenšené na 25%.

Digitálnym kompaktom


NGC 2158, guľová hviezdokopa - hnedý objekt tvaru Y, ktorý sa nachádza vpravo dole

Exponované:

Dňa 11. 4. 2007, od 21:50 pri Nových Zámkoch v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 4x64 sekúnd

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

NeatImage-om bol znížený šum na každej fotke. Tie boli zložené do videosekvencie pre spriemernenie programom Registax. Zmenšené na 80%, výrez.