M42 - hmlovina v Orione

Digitálnou zrkadlovkou

Exponované:

2010-11 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)
Dorobené v r. 2021 v Nových Zámkoch na dvore rodinného domu
pri pouličnom osvetlení

Expozícia:

ISO 800 a 1600; časy 5, 10, 20, 30, 60, 120 a 180 sekúndové.
Celkovo 500 záberov, 218 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na EQ6Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400Dm v primárnom ohnisku

Pointácia:

OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

PixInsight, výrez

Stredná časť hmloviny

Exponované:

8. 10. 2010 po polnoci, v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

Výber 39x30 sekundových záberov, ISO 800

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na EQ6Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400Dm v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE - histogram a curve; upravený kontrast a gama, výrez


Exponované:

Dňa 16. 12. 2007, od 23:30 do 0.20, v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 3x390, 4x90, 5x45 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Fotky boli spracované v 3 skupinách 3x390, 4x90, 5x45 sec. Boli vytvorené spriemernené zábery programom Registax. Výsledné 3 obrázky boli zlúčené programom Photomatix pre zvýraznenie dynamiky.

Na film


Exponované:

Dňa 15. 1. 2007, od 22:40 a 22:55 hod., pri Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

10 + 15 minút

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom

Film:

Konica Centuria 800ASA, push 42 °C

Fotoaparát:

Zenit TTL

Pointácia:

manuálna, pointer: kvazi Nasmyth 130/1040

Spracovanie:

po naskenovaní 600 dpi fotky boli filtrované Neat Image-om, boli spojené blendom v programe Picture Window, bola upravená tónová krivka, kontrast a gama, bol spravený výrez a výsledok zmenšený asi na 30%


Kombinácia digikompaktu s filmom