Moje dielenské výtvory a experimenty na kolene

Disk na nastavenie pozície polráky
na kružnicu v polárnom hladáčiku
Pointačný okulár Test periodickej chyby
Fotografovanie Epijunktarom
na miste závažia
Vlastný pointačný ďalekohľad