Denník zaujímavých udalostí

2020 dec - Konjukcia Jupiter-Saturn 2020 júl - Kométa Neowise
2012 júl - Pechod Venuše
pred diskom Slnka
2007 december - Kométa Holmes 2007 november - Kométa Holmes
2007 apríl - Venuša pri Kuriatkach 2006 október - Kométa Swan 2006 september - Čiastočné zatmenie
Mesiaca
2004 jún - Pechod Venuše
pred diskom Slnka
2003 máj - Čiastočné atmenie Slnka
počas východu
1999 august - Úplné zatmenie Slnka,
Balatonlelle