NGC 6960 - Riasová hmlovina

Modifikovanou digitálnou zrkadlovkou


Remix programom PixInsight

Exponované:

26., 30. 5. a 28. 6. 2011 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

14x6, 9x10 a 17x8 minút (spolu cca 5 hodín), ISO 1600

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku,
Coma Corrector: Baader MPCC 2" Filter: Baader Planetarium UHC-S Nebula Filter

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

PixInsight
Exponované:

26. a 30. 5. 2011 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

10x10 a 14x6 minút, ISO 1600

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku,
Coma Corrector: Baader MPCC 2" Filter: Baader Planetarium UHC-S Nebula Filter

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE - histogram a curve; upravený kontrast a gama, výrez, 50% zmenšenie

Digitálnou zrkadlovkou

Exponované:

Dňa 7. 8. 2008, od 23 hod., v Strekove, na kraji dediny

Expozícia:

800 ISO, 16+2x20+25 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Programom PictureWindow boli vypočítané a odčítané: spriemernený Dark a upravený MasterFlat. Výsledky boli spriemernené programom RegiStax. Výrez, zmenšené na tretinu

Na film

Exponované:

Dňa 15. 7. 2007 od 23:58, pri Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

64+42 minút

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom

Film:

Kodak ultra 400ASA, push 42 °C

Fotoaparát:

Zenit TTL

Pointácia:

manuálna, pointer: kvazi Nasmyth 130/1040

Spracovanie:

fotky 13x18 boli naskenované v rozlíšení 600 dpi, >bola upravená tónová krivka, kontrast a gama, potom boli zlúčené (blend) programom Picture Window.
Bol spravený výrez a výsledok bol zmenšený na 40%
Pozn.: tieto fotky vznikli ako test mestského (a parazitného) osvetlenia pri hodinovej expozícii za závesom. Naskenovaný originál hodinovej expozície bez úprav:


Zo záberu je evidentné, že ani po hodine nevzniká závoj, ako na doterajších fotkách - ktoré boli kôli tomu znehodnotené. Podmienky boli veľmi dobré, pre nízku vlhkosť mestské osvetlenie sa prejavilo len málo, nízko nad mestom.