M3 - Guľová hviezdokopa

Modifikovanou digitálnou zrkadlovkou


Exponované:

23. 3. 2015 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

6x8 minút pri ISO 1600

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro,
Coma Corrector: Baader MPCC 2"
Filter: CLS

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE, výrez.

Exponované:

Dňa 24. 5. 2009, v čase od 22:52 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

CCD kamerou Starlight Xpress - Lodestar, 2x60 sekúnd

Objektív:

Ďalekohľad NW 250/1200 na EQ-6 PRO

Pointácia:

bez pointácie

Spracovanie:

DSS a PixInsight LE, výrez.

Exponované:

Dňa 14. 4. 2006, v čase od 1.20 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 18x64 sekúnd

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

NeatImage-om bol znížený šum na každej fotke. Po 4-5 boli zložené do videosekvencií, ktoré boli spriemernené programom Registax. Výsledné 4 obrázky boli zosúladené v Picture Window a boli sčítané (blend + subtractive filter). Zmenšené na 50%, výrez.