M13

Na EQ-6


Remix M13 programom PixInsight

Exponované:

Dňa 6. 5. 2011, 9. 5. 2014 a 20. 3. 2015 v Strekove, na konci dediny (Bortle 5)

Expozícia:

19x4, 27x5 a 10x12 minút pri ISO 800, 10x5 minút pri ISO 1600, celkom viac ako 6 hodín.

Objektív:

Ďalekohľad N254/1200 na EQ-6 PRO

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

PixInsight, jemný retuš svetelného pruhu v Gimp


Exponované:

Dňa 6. 5. 2011 od 23. hod. do 3. hod., v Strekove, na konci dediny (Bortle 5)

Expozícia:

800 ISO, 16x4 minúty a 11x5 minút

Objektív:

Ďalekohľad N254/1200 na EQ-6 PRO

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

BlackFrameNR, DSS, PixInsight LE, Registax na jemné zaostrenie

Exponované:

Dňa 13. 7. 2009 okolo 23. hod., v Nových Zámkoch, pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 6x2 minúty, výber z 22 záberov.

Objektív:

Ďalekohľad N254/1200 na EQ-6 PRO.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

PEC

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE, NeatImage, zaostrenie, saturácia

Exponované:

Dňa 18. 8. od 22:51 hod., Nových Zámkoch, pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 8x5+5x8 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na EQ-6 PRO.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

autoguide CCD Starlight Xpress Lodestar s N130/1140

Spracovanie:

RegiStax, PixInsight LE, NeatImage

CCD kamerou

Exponované:

Dňa 18. 6. 2009, v čase od 0:20 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

CCD kamerou Starlight Xpress - Lodestar, 14x120 sekúnd

Objektív:

Ďalekohľad NW 250/1200 na EQ-6 PRO

Pointácia:

PEC

Spracovanie:

DSS a PixInsight LE, výrez.

Manuálna pointácia

Exponované:

Dňa 28.5. 2008 v čase od 0.32 hod., v Strekove, na kraji dediny

Expozícia:

800 ISO, 3x2 + 3x5 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Kombinácia záberov pomocou programu RegiStax, výrez, zmenšené na 30%.

Fotené na film

Exponované:

Dňa 18. 10. 2006 o 21.19 a 21.42 pri Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

5 + 23 minút

Objektív:

Ďalekohľad Celestron NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Film:

Konica Centuria, 800ASA, Push 42o C

Fotoaparát:

Zenit TTL

Pointácia:

manuálna pomocou NW 130/1040 (kvazi Nasmyth), spojené s hlavným ďalekohľadom pohyblivými kĺbmi

Spracovanie:

po naskenovaní 600 dpi fotky boli filtrované Neat Image-om, boli spojené blendom v programe Picture Window, bola upravená tónová krivka, kontrast a gama, bol spravený výrez a výsledok zmenšený asi na 30%

Digitálnym kompaktom afokálne

Exponované:

Dňa 14. 4. 2006, v čase od 3.10 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 27x64 sekúnd

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

NeatImage-om bol znížený šum na každej fotke. Po 6-7 boli zložené do videosekvencií, ktoré boli spriemernené programom Registax. Výsledné 4 obrázky boli spracované (blend + subtractive filter) programom Picture Window. Zmenšené na 50%, výrez.
Podmienky boli priemerné, seeing slabý.

Exponované:

Dňa 16. 11. 2006, v čase od 18.10 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 24x64 sekúnd doplnené expozíciami zo dňa 6. 7. 2006 (viď nižšie).

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

spriemernené (blend) dvojice v Picture Window boli sčítané (subtractive filter) a skombinované s fotkami zo dňa 6. 7. 2006. Zmenšené na 50%, výrez.
Pozn.: podmienky boli veľmi slabé, nízka oblačnosť, hviezdokopa sa nachádzala na západnej oblohe na hranici mestského smogu (oranžový obal nad mestom).

Exponované:

Dňa 6. 7. 2006, v čase od 22.30 hod., v Nových Zámkoch, na dvore na okraji mesta, blízko pouličných lámp! Fáza Mesiaca 0,8!

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 3x64 a 3x32 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

2 série: 3x64sec a 3x32sec, ktoré boli samostatne spriemernené v Picture Window potom výsledné 2 obrázky sčítané (add). Zmenšené na 50%, výrez.