M31 a M32 - galaxie v Androméde

Modifikovanou digitálnou zrkadlovkou

Celková mozaika


Exponované:

aug. a sep. 2011, júl-sep. 2016

Expozícia:

Okraje: 800 ISO, 10.6 + 11.5 hodín, stred: 1600 ISO, 14 hodín

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku,
Coma Corrector: Baader MPCC 2"
Filter: UHC-S (stred) a CLS (okraje)

Pointácia:

OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

PixInsight

Exponované:

V dňoch 25. 8., 3., 23. a 24. 9. 2011, v Strekove, na kraji dediny

Expozícia:

1600 ISO, 8x25+14x18+15x12+20x8 minút (spolu 13 hodín).

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku,
Coma Corrector: Baader MPCC 2" Filter: Baader Planetarium UHC-S Nebula Filter

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE - histogram a curve; upravený kontrast a gama, výrez, zmenšené na plovicu

POZN.: na fotke je zachytená Hubblova Cepheida M31_V1 - podrobnosti viď na tejto stránke.

Digitálnou zrkadlovkou

Exponované:

Dňa 8. 8. od 1.30 hod., 27. 8. od 23.20 hod. a 2. 9. od 22.30 hod v Strekove, na kraji dediny

Expozícia:

800 ISO, 3x20+25+3x35 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Programom PictureWindow boli vypočítané a odčítané: spriemernený Dark a upravený MasterFlat. Výsledky boli spriemernené programom RegiStax. Pre zvýraznenie detailov som spracoval všetky fotky (aj s kratšími časmi) aj programom DSS a výsledok skombinoval. Výrez, zmenšené na 30%

Exponované:

Dňa 1. 11. 2007, v čase od 22.00 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 3x15+1x19 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Kombinácia 4 záberov pomocou programu DeepSkyStacker. Nastavený čierny bod, zmenšené na 25 %. Priezračnosť bola horšia ako 16. 10. Keďže na týchto 2 záberoch galaxia má rôzny sklon, dalo sa to skombinovať len s obmedzeniami a žiaľ bez zisku ďalších detailov.

Exponované:

Dňa 16. 10. 2007, v čase od 23.00 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 2x12+2x18 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Kombinácia 4 záberov pomocou programu DeepSkyStacker. Nastavený čierny bod, zmenšené na 25 %.

Na film

Exponované:

Dňa 17.10.2006 od 23:57, pri Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

48 minút

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom

Film:

Konica Centuria 800ASA, push 42 °C

Fotoaparát

Zenit TTL

Pointácia:

manuálna, pointer: kvazi Nasmyth 130/1040

Spracovanie:

fotka 13x18 bola naskenovaná v rozlíšení 600 dpi, filtrovaná Neat Image-om, bola upravená tónová krivka, kontrast a gama, bol spravený výrez a výsledok zmenšený asi na 30%
pozn.: Na Andromédu bude treba dlhší čas a tmavšiu oblohu, ďalšie zábery napr. mi znehodnotili parazitné svetlá v ďalekohľade.