M81 a M82 - galaxie v UMa

Modifikovanou digitálnou zrkadlovkou


Exponované:

16. 10. 2017 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

12x8 minút, ISO 800, pri 7st. C

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku,
Coma Corrector: Baader MPCC 2"
Filter: bez

Pointácia:

OAG CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

PixInsight, výrez, 50% zmenšenie


Remix M81 programom PixInsight. Údaje viď nižšie


Exponované:

24., 25., a 30. 9. 2011 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

18x15 minút, ISO 1600

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku,
Coma Corrector: Baader MPCC 2" Filter: Baader Planetarium UHC-S Nebula Filter

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE - histogram a curve; upravený kontrast a gama, výrez, 50% zmenšenie

Digitálnou zrkadlovkou

Exponované:

Celkovo 3+5 záberov z 2 dní: 26. 2. 2008 (viď nižšie) a 8. 10. 2010, v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

K nižšiemu záberu s NW160 boli dofotené zábery 5x9 minútové modifikovanou zrkadlovkou s ISO 1600, s NW 254/1200

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na EQ6Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400Dm v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE - histogram a curve. Fotka bola zlúčená Registaxom so starším záberom, výsledok zmenšený na tretinu

Exponované:

Dňa 26. 2. 2008, v čase od 21. hod., v Strekove, na kraji dediny

Expozícia:

800 ISO, 2x15+20 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Kombinácia 3 záberov pomocou programu RegiStax. Zmenšené na 40%.

Na film

Exponované:

Dňa 14. 4. 2007 od 2:38, pri Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

18 minút

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom

Film:

Kodak Ultra 400ASA, push 42 °C

Fotoaparát

Zenit TTL

Pointácia:

manuálna, pointer: kvazi Nasmyth 130/1040

Spracovanie:

fotka 13x18 bola naskenovaná v rozlíšení 600 dpi, filtrovaná Neat Image-om, bola upravená tónová krivka, kontrast a gama, bol spravený výrez a výsledok zmenšený na 30%