Digitálnym kompaktom

M42

Exponované:

Dňa 15. 1. 2007, v čase medzi 19.20-20.40 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 24x64 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

Všetky zábery prešli filtrom programu NeatImage. Zo šestíc boli vytvorené videa, ktoré spriemernil program Registax4. Výsledné mali vyľadené tónové krivky, a boli zlúčené programom PictureWindow. Výsledok bol zmenšený na 50%, výrez.


Stred hmloviny (Trapez a okolie) za podobných podmienok ako vyššie - skladaný zo 6 záberov s ISO 200, preto nie je preexponovaný stred.

M2

Exponované:

Dňa 17. 10. 2006, v čase od 22 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 15x64 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

spriemernené v Picture Window (Blend-om vytvorené skupiny (4+4+4+3) zlúčené pomocou Subtractive Filter. Zmenšené na 50%, výrez. Najslabšie hviezdy majú 15 mag.

M11 - Divá kačica

Exponované:

Dňa 17. 10. 2006, v čase od 22 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 3x64 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

spriemernené v Picture Window. Zmenšené na 50%, výrez. Najslabšie hviezdy majú okolo 13 mag.

M13

Exponované:

Dňa 6. 7. 2006, v čase od 22.30 hod., v Nových Zámkoch, na dvore na okraji mesta, blízko pouličných lámp! Fáza Mesiaca 0,8!

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 3x64 a 3x32 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

2 série: 3x64sec a 3x32sec, ktoré boli samostatne spriemernené v Picture Window potom výsledné 2 obrázky sčítané (add). Zmenšené na 50%, výrez.

M15

Exponované:

Dňa 15. 11. 2006, v čase od 18.45 do 19.40 hod. v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 25x64 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

2 série: po 5+5+4 a 5+4+2, v skupinách boli fotky spriemernené v programe RegiStax, potom výsledné obrázky boli zarovnané (regist) a zlúčené (subtractive filter) programom PictureWindow. Zmenšené na 50%, výrez.

M27 - Činka

Exponované:

Dňa 17. 7. 2006, v čase od 0.24 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 12x64 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

12 záberov bolo rozdelených do 3 skupín, v rámci skupiny všetky zábery boli spojené (blend) do jedného - takto sa odstránili nedostatky jednotlivých záberov, ako je šum a raster z formátu .jpg. Výsledné 3 zábery boli sčítané, zmenšené na 50%, výrez. Pri spracovaní totiž sa nedalo sčítať viac ako 3 zábery pre veľký šum foťáku.

M17 - Omega

Exponované:

Dňa 16. 7. 2006, v čase od 23.40 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 6x64 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

6 záberov bolo rozdelených do 3 skupín, v rámci skupiny zábery boli spojené (subtractive filter) do jedného - pre horeuvedené problémy. Výsledné 3 zábery boli sčítané, zmenšené na 57%, výrez.

M8 - Laguna

Exponované:

Dňa 17. 7. 2006, v čase od 0.24 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 12x64 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

12 záberov bolo rozdelených do 3 skupín, v rámci skupiny všetky zábery boli spojené (blend) do jedného. Výsledné 3 zábery boli sčítané, zmenšené na 50%, výrez.

Na ukážku jeden pôvodný záber Laguny zmenšený z 2576 (šírka) na 600 (23%):


Originál (2,3 MB, 2576x1932 pix) záberu je možné pozrieť kliknutím na fotku alebo sem.