M27 - Činka

Remix archívu

Prepracované v programe PixInsight.

Exponované:

Celkovo 74 záberov z 9 nocí: 9. 7. a 3. 8. 2011, 1. 8. a 7. 9. 2013, 9. 5., 6. 6.,
21.a 28. 8. 2014, 18. 7. 2017 a v Strekove na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

Celkovo 9,5 hodín, z toho 70 minút pri ISO 400,
148 minút pri ISO 800, 350 minút pri ISO 1600

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na EQ6Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400Dm v primárnom ohnisku

Pointácia:

OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

PixInsight

Na EQ6 Pro

Exponované:

Celkovo 21 záberov zo 4 nocí: 21. 9. 2009 v Nových Zámkoch; 11. 6., 14. 7. a 8. 10. 2010 v Strekove na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

Celkovo 3,5 hodiny, z toho 8x10 minút v Nových Zámkoch s nemodifikovaným foťákom, ostatné v Strekove s modifikovaným: 5x8 a 8x12 minút. ISO 800.

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na EQ6Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400Dm v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

Spracované v 4 dávkach: programom BlacFrame NR boli odstránené hotpixely, programom Registax spracované jednotlivé dávky, nakoniec registrované pomocou Picture Window a zlúčené registaxom.
Výrez.

Exponované:

Dňa 21. 9. 2009 v čase od 22.40 hod., v Nových Zámkoch, pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 10x10 minút.

Objektív:

Ďalekohľad N254/1200 na EQ-6 PRO.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

autoguide CCD Starlight Xpress Lodestar cez vlastný OAG

Spracovanie:

Registax, Pixinsight LE, výrez

Exponované:

Dňa 20. 7. 2009 v čase od 1.41 hod., v Nových Zámkoch, pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 23x60 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad N254/1200 na EQ-6 PRO.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

PEC

Spracovanie:

Registax, Pixinsight LE, zmenšené na 66%

Exponované:

Dňa 19. 8. 2009 od 0:57 hod., Nových Zámkoch, pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 8x8 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na EQ-6 PRO.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

autoguide CCD Starlight Xpress Lodestar s N130/1140

Spracovanie:

RegiStax, PixInsight LE, NeatImage

Na CG-5 - manuálna pointácia


Exponované:

Dňa 12.7.2008 od 0:38 hod. v Strekove, na kraji dediny

Expozícia:

800 ISO, 8x10 minút

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Programom DSS (light, dark, flat). Súbor Autosave bol upravený programom PixInsight LE. Výrez, zmenšené na polovicu.

Exponované:

Dňa 14. 10. 2007, v čase od 22.19 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

800 ISO, 2x5 minút a 2x10 minút.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Canon EOS 400D v primárnom ohnisku

Pointácia:

manuálna, NW 130/1140

Spracovanie:

Kombinácia 2 výsledných záberov (pomocou PictureWindow) z programov Registax a DeepSkyStacker.
Bol to prvý vážny pokus nasadiť zrkadlovku na túto zostavu. Evidentne bude treba ďalej vylepšovať zaostrenie a pointáciu.

Porovnanie a zlúčenie filmu s digitálnym kompaktom

Exponované na film
(kombinácia 2 záberov - viď nižšie)

Digitálnou kamerou (séria - viď nižšie)

   

Kombinácia uvedených 2 techník (PictureWindow - subtractive filter)

Digitálnou kamerou

Exponované:

Dňa 17. 7. 2006, v čase od 0.24 hod., v Nových Zámkoch, na dvore na okraji mesta

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 2>12 x 64 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad Celestron NW 254/1200 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140

Spracovanie:

12 záberov bolo rozdelených do 3 skupín, v rámci skupiny všetky zábery boli spojené (subtractive filter) do jedného - takto sa odstránili nedostatky jednotlivých záberov, ako je šum a raster z formátu .jpg. Výsledné 3 zábery boli sčítané. Pri spracovaní totiž sa nedalo sčítať viac ako 3 zábery pre veľký šum foťáku.

Na film

Exponované:

Dňa 19. 7. 2006, od 0:27 hod., pri Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

14 minút

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Film:

Konica Centuria 800ASA, push 42 oC

Fotoaparát:

Zenit TTL

Pointácia:

manuálna, pointer: kvazi Nasmyth 130/1040

Spracovanie:

fotky 13x18 boli naskenované v rozlíšení 600 dpi, urobený výrez, upravený kontrast a gama, zmenšené na 30%.

Exponované:

Dňa 29. 10. 2005, od 20:55 hod., pri Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

6+10 minút

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Film:

Konica Centuria 400ASA, push 42 oC

Fotoaparát:

Zenit TTL

Pointácia:

manuálna

Spracovanie:

zložené 2 fotky programom PictureWindow 3.0