Galaxia NGC 891


Exponované:

27. 9. a 27. 10. 2014 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

16+7 x 10 minút (ISO 800)

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro,
Coma Corrector: Baader MPCC 2"
Filter: CLS

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

PixInsight, výrez.

Exponované:

Celkovo 21 záberov z 3 dní: 9. 8.; 8. a 9. 10. 2010., v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

Celkovo 4,5 hodiny, z toho 12 záberov s ISO 800 (15 minútové), ostatné 10 minútové s ISO 1600

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na EQ6Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400Dm v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE - histogram a curve, výrez