Mgr. Alexander Meleg

Pochádzam z dediny, bývali sme na samom konci samostatnej ulice, skoro v úplnej tme. Nečudo, že ma od detstva fascinuje hviezdna obloha ;o)

Už za gymnaziálnych čias som sa snažil zachytiť krásy oblohy, ako napr. východ a západ Slnka - viď môj archív

Keď sa mi podarilo zohnať vyradený teodolit 25x40, predpokladal som že uvidím na oblohe objekty vyznačené na mojich mapách ako objekty "pre malý ďalekohľad". Po rokoch neúspešných pokusov som zažil prvé veľké sklamanie v podobe skúsenosti: obloha neodkrýva svoje tajnosti tak jednoducho...

V tom čase som skúmal oblohu asi ako Galilei - videl som krátery Mesiaca, Jupiterove mesiace, škvrny na Slnku, Saturnove "výčnelky", hviezdokopy... a zvyšok som si musel domyslieť.

O veľkých amatérskych ďalekohľadoch - 20-25 centimetrových, o ktorých som čítal v časopisoch Föld és ég a Kozmos - sa mi ani nesnívalo. Vedel som, že také vyrábajú rodičia amatérov, ktorí majú na to podmienky, pracujú v dielňach, majú sústruhy a pod.

Po absolvovaní nadstavbového štúdia Informatiky a výpočtovej techniky v Bratislave som začal pracovať ako programátor pár rokov vo Vunare v Nových Zámkoch, neskôr v Elektrosvite. Medzičasom som sa oženil a mal som to šťastie, že ma manželka podporovala vo svojom bádaní. Prešiel som teda na niečo vážnejšie, najprv na hurbanovskú 130-ku so stojanom, potom od p. Floriána Jávorku na 160-ku.

Po rôznych spoločenských zmenách som zmenil profesionálnu orientáciu, začal som učiť informatiku najprv v Šali a teraz už v mieste bydliska, v Gymnáziu v Nových Zámkoch. Samozrejme priebežne som si doplňoval kvalifikáciu, tak som absolvoval bakalárske štúdium na UKF v Nitre, neskôr magisterské v Trnave.

Medzičasom ako mi rástla chuť hlbšie spoznávať tajomnstvá vesmíru, tak som rozširoval aj svoju astrotechniku - ďalekohľad N250, fototechniku kompakt Kodak Easyshare a Canon EOS400D, nedávno montáž EQ6 Pro, na ktorom už robím prvé pokusy.

Pred pár rokmi som sa rozhodol, že si spravím maturitu z astronómie v Hurbanove a tým získam kvalifikáciu pre vedenie astronomického krúžku. Mojou túžbou je rozbehnúť rôzne astronomické aktivity na Gymnáziu v Nových Zámkoch, kde toho času robím technika a pritom učím informatiku.

Svojimi vedomosťami chcem pomôcť ľuďom pri rozširovaní časopriestorového vnímania toho obrovského vesmíru, ktorý nás obklopuje. Chcem odovzdať svoje skúsenosti z objavovania nádherných štruktúr hmoty vo vesmíre, jeho zákonov, síl a vlastností na všetkých úrovniach materiálu vesmíru a nakoniec prispieť k pochopeniu tej úžasnej inteligencie, ktorá je za tým všetkým.