Galaxia NGC 7331 a Stephanov kvintet - Androméda

Modifikovanou digitálnou zrkadlovkou


Dofotené v meste - viď nižšia fotka

Exponované:

19. 8. a 20. 9. 2012 v Strekove na kraji dediny (Bortle 5)
a 10. 9. 2021 v Nových Zámkoch na kraji mesta (Bortle >6)

Expozícia:

23x10 + 9x10 minút, ISO 400, pri 14 a 8 st. C
a 67x4 min., ISO 800 okolo 18 st. C (celkovo skoro 10 hodín)

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro,
Coma Corrector: Baader MPCC 2",
Filter: CLS

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku

Pointácia:

OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

PixInsight, 66% zmenšenie


Exponované:

19. 8. a 20. 9. 2012 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

23x10 + 9x10 minút, ISO 400, pri 14 a 8 st. C

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro,
Coma Corrector: Baader MPCC 2",
Filter: CLS

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

MRAW a DSS, PixInsight LE; upravený histogram, výrez, 66% zmenšenie