M2 - Guľová hviezdokopa

Exponované:

Dňa 17. 10. 2006, v čase od 22 hod., v Nových Zámkoch, v záhradkárskej osade pri tenisových kurtoch

Expozícia:

400 ISO, exponované šnúrou, 15x64 sekúnd.

Objektív:

Ďalekohľad NW 160/930 na CG-5 s motorčekom.

Fotoaparát:

Kodak Easyshare Z730 (5Mpix, 4xOptiZoom) pripevnené k okuláru (afokálne), okulár 20mm, bez zoomu

Pointácia:

NW 130/1140, vlastný pointačný okulár

Spracovanie:

spriemernené v Picture Window (Blend-om vytvorené skupiny (4+4+4+3) zlúčené pomocou Subtractive Filter. Zmenšené na 50%, výrez. Najslabšie hviezdy majú 15 mag.