Hubblova Cepheida M31_V1

Fotky z 3. 9. 2011 - keď V1 bola asi 27-31 hodín po maxime (podľa mojich výpočtov V1 mala maximum 2. 9. 2011 okolo 19 hod. UT) a
24. 9. 2011 - asi 9 dní pred maximom
(zväčšená stredná oblasť je vpravo hore)


Porovnanie s mapou: CHART4 a CHART6

Exponované:

V dňoch 25. 8., 3., 23. a 24. 9., v Strekove, na kraji dediny

Expozícia:

1600 ISO, 8x25+14x18+15x12+20x8 minút (spolu 13 hodín).

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na montáži EQ-6 Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku,
Coma Corrector: Baader MPCC 2" Filter: Baader Planetarium UHC-S Nebula Filter

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE - histogram a curve; upravený kontrast a gama, výrez, zmenšené na plovicu