Moje videá

(Hi)story of one short night Strekov - pozorovacie miesto pri splne Mesiaca