Galaxia M74 v Psc

Modifikovanou digitálnou zrkadlovkou


Exponované:

4. 9. 2011, 23. a 28. 8. 2017 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

9x12 minút ISO 1600, 14x8 minút ISO 800 a 11x10minút ISO 800 (spolu 5,5 hod.)

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na EQ6Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku,
Coma Corrector: Baader MPCC 2"
Filter: UHC-S (2011) a CLS (2017)

Pointácia:

OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

PixInsight, výrez, zmenšené

Digitálnou zrkadlovkou


Exponované:

4. 9. 2011, v čase od 1:30. hod do 3:30 v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5)

Expozícia:

9x12 minút, ISO 1600

Objektív:

Ďalekohľad NW 254/1200 na EQ6Pro

Fotoaparát:

Canon EOS 400D modifikovaný, v primárnom ohnisku

Pointácia:

vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar Autoguider

Spracovanie:

DSS, PixInsight LE - histogram a curve; upravený kontrast a gama, výrez, zmenšené na 50%